Kynologie

Vše o kynologii přehledně

Pes je pro myslivce nepostradatelným pomocníkem pro práci v lese, na poli i ve vodě. Pes s loveckou upotřebitelností je pak velkou oporou při společných honech na drobnou zvěř i při lovu spárkaté zvěře, ale i při dohledávání a dosledu zvěře postřelené. Nehledě na to, že samozřejmě pes pod dobrým vedením vůdce je opravdu věrný přítel a kamarád do dobrých i špatných dnů.

Kynologická komise zajišťuje během roku několik různorodých zkoušek psů, které organizuje ve spolupráci s mysliveckými spolky v jejich honitbách.

Novinky z kynologie

Plán kynologických akcí 2021

Výsledky a propozice kynologických akcí

  • 2022
  • 2021
  • 2020

Lesní zkoušky ostatních plemen

Barvářské zkoušky ostatních plemen a ohařů

Barvářské zkoušky honičů

Kynologie

Okresní myslivecký spolek Prostějov je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty Praha, největší české myslivecké organizace mající téměř 70 000 členů. Má právní subjektivitu a v současné době eviduje přibližně 1028 členů. Organizačně řídí a koordinuje spolkovou mysliveckou činnost na území okresu Prostějov.

Hlavní oblasti činnosti:

Zprostředkování a zajištění pojištění pro výkon práva myslivosti

- prostřednictvím vlastní vzájemné pojišťovny Halali a.s. zajišťujeme pro členy v rámci platby členských příspěvků kvalitní pojištění odpovídající zákonu o myslivosti. V poplatku za pojištění je zahrnuto:

a) zákonné odpovědnostní pojištění
b) úrazové pojištění při výkonu práva myslivosti
c) odpovědnostní pojištění loveckého psa
d) pojištění společných akcí (střelby, plesy atd.)

Organizace zkoušek z myslivosti

- zahrnuje zajištění kurzu myslivosti a úspěšným absolventům vystavení "Vysvědčení o zkoušce" na základě něhož je vydán lovecký lístek

Organizace zkoušek pro myslivecké hospodáře

- druhý stupeň mysliveckého vzdělání, zahrnuje zajištění kurzu a úspěšným absolventům vystavení "Vysvědčení o zkoušce", na základě něhož může zastávat funkci mysliveckého hospodáře.

Organizace zkoušek loveckých psů

- myslivecký spolek organizuje každoročně řadu zkoušek loveckých psů (jarní zkoušky, lesní zkoušky, barvářské zkoušky, podzimní zkoušky, všestranné zkoušky apod.) - úspěšní získávají "Potvrzení o složení zkoušky" a tím loveckou upotřebitelnost ve smyslu zákona o myslivosti

Organizace odborných seminářů

Organizace hodnocení trofejí a chovatelské přehlídky trofejí​

Organizace střeleckých soutěží, provozování vlastní střelnice

Právní servis na úseku myslivosti

Poradenský servis, distribuce tiskopisů a zboží

Členové jednotlivých komisí

Okresní myslivecký spolek Prostějov je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty Praha, největší české myslivecké organizace mající téměř 70 000 členů. Má právní subjektivitu a v současné době eviduje přibližně 1028 členů. Organizačně řídí a koordinuje spolkovou mysliveckou činnost na území okresu Prostějov.

Okresní myslivecká rada

Jaroslav Mráček

Předseda OMS

Jiří Procházka

Místopředseda

Jitka Procházková, DiS.

Předseda OMS

Ing. Luděk Coufal

Předseda ekonomické komise

Ing. Martin Ernst

Předseda myslivecké komise

JUDr. Radoslav Žváček

Předseda organizačně právní komise

Jana Toufarová

Předseda kulturně propagační komise

Dalibor Fajt

Předseda kynologické komise

Ing. Břetislav Doleček

Předseda střelecké komise

Dozorčí rada

Ing. Jaroslav Kozárek

Předseda ODR

Petr Vozihnoj

Místopředseda ODR

Zdeněk Erva

Člen ODR

Kulturně propagační komise

Jana Toufarová

předseda KPK

František Klimeš

člen KPK

Markéta Mančíková

člen KPK

Marta Nebeská

předseda KPK

Josef Šustr

člen KPK

Jaroslav Mráček

člen KPK

Kynologická komise

Dalibor Fajt

předseda KK

Myslivecká komise

Ing. Martin Ernst Ph.D

předseda MK

Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

člen MK

Martin Brunclík

člen MK

Zdeněk Černý

člen MK

Ing. Břetislav Doleček

člen MK

František Holásek

člen MK

Ladislav Karásek

člen MK

Karel Klváček

člen MK

Ing. Jiří Korhon

člen MK

Ing. Jiří Krbeček

člen MK

MVDr. Jan Kučera

člen MK

Michal Lörinc

člen MK

Ing. Jan Malík

člen MK

MVDr. Vratislav Muzikant

člen MK

Oldřich Nemerád

člen MK

Jan Niedoba

člen MK

Stanislav Pořízka

člen MK

František Sázel

člen MK

Adolf Sušeň

člen MK

Jaroslav Škrkánek

člen MK

Jiří Štefek

člen MK

Antonín Vévoda

člen MK

JUDr. Radoslav Žváček

člen MK

Střelecká komise

Ing. Břetislav Doleček

Předseda SK

Dalibor Fajt

člen SK

Tomáš Halouzka

člen SK

Ekonomická komise

Ing. Luděk Coufal

Předseda EK

Zdeněk Charvát

člen EK

Organizačně právní komise

JUDr. Radoslav Žváček

Předseda OPK

Zdeněk Charvát

člen EK

Fotogalerie z kynologických akcí

Kontakty na chovatelské kluby

Materiály ke stažení

Doporučená literatura

Důležité odkazy

Pronájem areálu střelnice

Přesunout se na začátek