Nový členský průkaz ČMMJ

Dobrý den, níže v souboru jsou informace ohledně výměny členských průkazů, kde je vysvětlen celý průběh uvedení nových průkazů do provozu. V současné době jsou nové průkazy připraveny k distribuci na sekretariátu OMS Prostějov. Vše je rozděleno dle seznamu pro jednotlivé myslivecké spolky či honební společenstva. Chtěli bychom vás požádat o to, což se nám zdá jako nejlepší varianta, aby zástupce honitby přišel pro karty se svým seznamem členů MS, HS. Ještě jednou by jsme společně zkontrolovali seznam všech členů OMS Prostějov ve vašem spolku, jestli souhlasí s počtem zaslaných karet z ČMMJ. U těch, kteří zaplatili po konci února, kartička přijde domů poštou, protože to bude rozesílat přímo ČMMJ.

Dále ti, kteří nejsou v žádném mysliveckém spolku a jsou tedy řazeni pouze pod OMS Prostějov, je karta připravená k osobnímu odběru na sekretariátu OMS Prostějov, Pod Kosířem 16. Věříme, že toto předání nových členských průkazů se nám společnými silami podaří úspěšně zvládnout v co nejkratším termínu. Případné podrobnosti vám budou vysvětleny při předání. 

S pozdravem Jiří Procházka a Jitka Procházková

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Přesunout se na začátek