Přednáška ČMMJ a Myslivecká konference

ážená paní, vážený pane,

Ráda bych Vás požádala o sdílení pozvánky na odborné přednášky na téma Péče o zvěř a její prostředí, který pořádá Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Přednášky jsou vhodné pro zástupce mysliveckých spolků i obcí. Přednášejícími jsou Ing. Marek Daňhel a Mgr. Lubomír Hajný, kteří mají praktické zkušenosti se zvyšováním pestrosti krajiny a získáváním finančních prostředků na obdobné činnosti. Dále vystoupí Ing. Tomáš Zíka, Ph.D. s informacemi o příspěvcích na myslivecké hospodaření.

Přednášky budou probíhat současně s XV. Mysliveckou konferencí, kterou pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. a s redakcí časopisu Myslivost. Můžete se těšit na přednášky na téma: Spolužití člověka a medvěda na Slovensku, program péče o vlka obecného, vliv lovu na prostorou aktivitu zvěře, africký mor prasat a řešení otázek škod zvěří.

Registrovaní zájemci na e-mail: jirina.spalova@cmmj.cz nehradí žádné náklady, mimo vlastní dopravu.

Pokud budete potřebovat cokoliv upřesnit, dejte mi prosím vědět.

Velice děkuji za spolupráci a Váš čas

S pozdravem „Myslivosti zdar!“


Ing. Jiřina Špálová

Kulturně propagační oddělení

tel.: +420 602 264 611

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Přesunout se na začátek