Průzkum – motivační nástroje k lovu zvěře

Vážení představitelé okresních mysliveckých spolků,
prosím Vás tímto o distribuci dotazníku zaměřeného na zhodnocení současně platného legislativního rámce a účinnosti motivačních nástrojů k lovu nejen divokých prasat.

Myslivecké hospodaření prošlo během posledních let významnou změnou – uvolněním doby lovy, povolením některých zakázaných způsobů lovu zvěře, rozšířením termovizí a nočních vidění, vyplácením příspěvků za lov prasat nebo na pořízení odchytových zařízení apod. Rádi bychom se pomocí dotazníku dozvěděli – jak myslivci tyto nástroje využívají a jaké jiné motivační prvky by jim lov usnadnili. Věříme, že se nám s Vaší pomocí podaří dosáhnout vysokého počtu vyplněných dotazníků, abychom mohli provést kvalitní sociologickou analýzu a v praktické rovině vstoupit do aktivní komunikace s orgány státní správy.

Anonymní dotazník je dostupný online: zde, a otázky jsou maximálně jednoduché a stručné, aby respondenty zbytečně nezatěžovaly.

Prosím Vás tímto o rozeslání dotazníku mezi členy ČMMJ resp. jednotlivé spolky na vašem okrese, příp. jiné formy sdílení. Výsledky samozřejmě zpracujeme do podoby několika článků v časopisu Myslivost.

S poděkováním za spolupráci a pozdravem “Myslivosti zdar!”,

Ing. Jakub Drimaj, Ph.D.
Akademický pracovník – odborný asistent, Vědecko-výzkumný pracovník

Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF, Mendelova univerzita v Brně

P +420 545 134 109         M +420 774 683 672

W ldf.mendelu.cz           E j.drimaj@gmail.com 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Přesunout se na začátek