Děti a myslivost

Děti a myslivost

S láskou k přírodě se musí člověk narodit a mít ji v sobě.

Záleží také ale i na tom, jaký vzor dáváme svým dětem a jakým způsobem se je snažíme vychovat a vést. Vždyť ony jsou naší nadějí, v nich zanecháváme naši stopu.

Zkuste jim společně s námi přiblížit přírodu i pomocí omalovánek a různých her. 

Začít můžete například s pomocí Zápisníku pro mladé myslivce a ochránce přírody.

Prosba návštěvníkům našich domovů

Hraj si s přírodou

Stáhněte si hravé materiály pro děti.  Kliknutím na obrázek se vám otevře dokument, který si můžete vytisknout. 

Zlatá srnčí trofej

Zlatá srnčí trofej (ZST) je vrcholnou mysliveckou soutěží pro mládež, kterou vyhlašuje ČMMJ pro členy mysliveckých a přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. S mládeží je nutno systematicky pracovat a připravovat ji v kroužcích na tuto soutěž. I pouhá účast v národním finále ZST je odměnou jak pro děti, tak i pro ty, kteří se těmto dětem věnovali po celý rok. Tato akce se koná v letních měsících, kdy je vše bráno jako čtrnáctidenní soustředění. Turnus kategorie B střídá kategorii A.

Celá soutěž je rozdělena do dvou základních věkových kategorií: kategorie A pro žáky 2.-5. tříd základních škol a kategorie B pro žáky 6.-9. tříd základních škol. Do místního a okresního kola lze zařadit i kategorii C pro děti předškolního věku a pro žáky 1. tříd základních škol.

Tato soutěž probíhá ve třech kolech:

Místní ( oblastní ) kolo – probíhá v kroužcích a ve školách či DDM, obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku s mysliveckými a botanickými exponáty a dovednostní úkoly. Nejúspěšnější soutěžící z kategorie A a B postupují do okresního kola soutěže.

Okresní kolo – pořádá Okresní myslivecký spolek ve spolupráci se ZŠ, DDM a ostatními přírodovědnými organizacemi. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty ( předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola postupuje do národního kola, obdrží příspěvek na úhradu pobytu od OMS a ČMMJ. V případě absence postupuje své místo dalšímu soutěžícímu v pořadí.

Národní kolo – je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj z každého OMS vítěz okresního kola. Automaticky do něj postupují soutěžící umístění na prvních třech místech v předešlém ročníku ZST. Probíhá formou soustředění, jehož náplní jsou vycházky do přírody spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní turnaje, společenské, zábavné a sociální hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. O vítězi rozhoduje náročný teoretický test a praktická poznávací stezka.

Hodnocení  účastníků soutěže:

Celkové hodnocení je součtem bodů za část teoretickou ( zkušební test) a praktickou ( terénní poznávací stezka ) a bodů získaných v dovednostních disciplínách. To platí pro všechna kola soutěže. Rozhodující je počet bodů z praktické části, který v případě rovnosti celkových bodů určuje lepší umístění.

Znalosti jsou posuzovány pro všechny kategorie v těchto oblastech: myslivecká výchova, myslivecká zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví, myslivecká kynologie, botanika a ochrana životního prostředí, základy první pomoci.

Výsledky dílčích soutěží, turnajů a kvízů se do hodnocení ZST nezapočítávají a odměňují se v průběhu soustředění drobnými cenami.  Toto slouží pouze k motivaci a zlepšení vědomostí účastníků soutěže.

Na výstavách Silva Regina, Natura Viva a Země živitelka je možné navštívit zábavně – vzdělávací koutek ČMMJ pro děti, kde se mohou rodiče také informovat o soutěži ZST nebo si jen děti zahrají hry s mysliveckou tématikou. 

Dokumenty k soutěži

Ukázky testů

Zajímavé odkazy

Myslivecký tábor pro děti

Přesunout se na začátek