Okresní sněm

Zápisy ze zasedání Okresního sněmu

Každoročně je zahájen kurz pro uchazeče o první lovecký lístek. Zahájení teoretické části kurzu v celkovém počtu 96 hodin probíhá vždy na sekretariátu OMS Prostějov. Je nutné také zákonné pojištění u ČMMJ pro případ

Přesunout se na začátek