Okresní sněm

Zápisy ze zasedání Okresního sněmu

Každoročně se koná sněm zástupců honiteb a členů OMS Prostějov, kteří nejsou zařazeni do honiteb. Předsedové komisí čtou své zprávy za uplynulý rok a je předložen návrh na schválení rozpočtu na rok následující. 

Přesunout se na začátek