Legislativa

Vše o legislativě přehledně

Organizačně právní komise koordinuje vnitřní předpisy spolku a kontroluje řádný průběh veškerého jednání i úkonů OMS. Zajišťuje správnost písemností a právní poradenství pro členy OMS Prostějov. V případě potřeb projednává návrhy předpisů, které předkládá ČMMJ Praha k připomínkování OMS.

Novinky z legislativy

Vzory k aplikaci GDPR

Zákony a vyhlášky

Dokumentace lovu

Střelectví

Hlášenky pro myslivecké hospodáře

Ostatní

Pronájem areálu střelnice

Přesunout se na začátek