Struktura OMS Prostějov

Hlavní oblasti činnosti:

Okresní myslivecký spolek Prostějov je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty Praha, největší české myslivecké organizace mající téměř 70 000 členů. Má právní subjektivitu a v současné době eviduje přibližně 1028 členů. Organizačně řídí a koordinuje spolkovou mysliveckou činnost na území okresu Prostějov.

– prostřednictvím vlastní vzájemné pojišťovny Halali

a.s. zajišťujeme pro členy v rámci platby členských příspěvků kvalitní pojištění odpovídající zákonu o myslivosti. V poplatku za pojištění je zahrnuto:

a) zákonné odpovědnostní pojištění

b) úrazové pojištění při výkonu práva myslivosti

c) odpovědnostní pojištění loveckého psa

d) pojištění společných akcí (střelby, plesy atd.)

druhý stupeň mysliveckého vzdělání, zahrnuje zajištění kurzu a úspěšným absolventům vystavení “Vysvědčení o zkoušce”, na základě něhož může zastávat funkci mysliveckého hospodáře.

zahrnuje zajištění kurzu myslivosti a úspěšným absolventům vystavení “Vysvědčení o zkoušce” na základě něhož je vydán lovecký lístek

myslivecký spolek organizuje každoročně řadu zkoušek loveckých psů (jarní zkoušky, lesní zkoušky, barvářské zkoušky, podzimní zkoušky, všestranné zkoušky apod.)

Členové jednotlivých komisí

Okresní myslivecký spolek Prostějov je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty Praha, největší české myslivecké organizace mající téměř 70 000 členů. Má právní subjektivitu a v současné době eviduje přibližně 1028 členů. Organizačně řídí a koordinuje spolkovou mysliveckou činnost na území okresu Prostějov.

Okresní myslivecká rada

Jaroslav Mráček

Předseda OMS

Jiří Procházka

Místopředseda, jednatel

Jitka Procházková, DiS.

Předseda pro web a ekologii

Ing. Luděk Coufal

Předseda ekonomické komise

Ing. Martin Ernst, Ph.D.

Předseda myslivecké komise

JUDr. Radoslav Žváček

Předseda organizačně právní komise

Jana Toufarová

Předseda kulturně propagační komise

Dalibor Fajt

Předseda kynologické komise

Ing. Břetislav Doleček

Předseda střelecké komise

Ing. Jaroslav Kozárek

Předseda ODR

Petr Vozihnoj

Místopředseda ODR

Zdeněk Erva

Člen ODR

Kulturně propagační komise

Jana Toufarová

předseda KPK

Markéta Mančíková

člen KPK

Jaroslav Mráček

člen KPK

Marta Nebeská

čestný člen KPK

Milan Liška

člen KPK

Radomil Holík

člen KPK

Petr Vozihnoj

člen KPK

Eva Fajtová

člen KPK

Kynologická komise

Dalibor Fajt

Předseda KK

Petr Daněk

člen KK

Marek Procházka

člen KK

Zdeněk Černý

člen KK

Bohuslav Grepl

člen KK

Jan Kočí

člen KK

Jiří Procházka

člen KK

Zdeněk Kvapil

člen KK

Jaroslav Mádr

člen KK

Jan Okleštěk

člen KK

Iveta Doubravská

členka KK

Markéta Mančíková

členka KK

Oldřich Slavotínek

člen KK

František Vozihnoj

člen KK

Milan Novák

člen KK

Václav Zbožínek

člen KK

Martin Hájek

člen KK

Zdeněk Kunc

čestný člen KK

Myslivecká komise

Ing. Martin Ernst Ph.D

předseda MK

Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

člen MK

Zdeněk Černý

člen MK

Ing. Břetislav Doleček

člen MK

Zdeněk Erva

člen MK

František Holásek

člen MK

JUDr. Radoslav Žváček

člen MK

Ing. Jiří Korhon

člen MK

Ing. Jiří Krbeček

člen MK

MVDr. Jan Kučera

člen MK

Michal Lörinc

člen MK

Petr Nemerád

člen MK

Oldřich Nemerád

člen MK

Jiří Procházka ml.

člen MK

Josef Režný

člen MK

František Sázel

člen MK

Jaroslav Škrkánek

člen MK

Jiří Štefek

člen MK

Antonín Vévoda

člen MK

Střelecká komise

Ing. Břetislav Doleček

Předseda SK

Dalibor Fajt

člen SK

Tomáš Halouzka

člen SK

Ing. Antonín Valtr

člen SK

Tomáš Kvapil

člen SK

Roman Rokyta

člen SK

Ekonomická komise

Ing. Luděk Coufal

Předseda EK

Organizačně právní komise

JUDr. Radoslav Žváček

Předseda OPK

Přesunout se na začátek