Kurz myslivosti

O kurzu myslivosti

Každoročně je zahájen kurz pro uchazeče o první lovecký lístek. Zahájení teoretické části kurzu v celkovém počtu 96 hodin probíhá vždy na sekretariátu OMS Prostějov. Je nutné také zákonné pojištění u ČMMJ pro případ odpovědnosti při výkonu práva myslivosti. Z každého ze sedmi předmětů se koná přednáška, kterou vede zkušený lektor. Roční praktickou přípravu v honitbě vykoná každý adept tohoto kurzu. Tato praxe je individuální přípravou adeptů, kteří chodí na schůze spolku, brigády a zajímají se o celkový děj v myslivosti, což se zapisuje do adeptské knížky, kterou každý obdrží na začátku kurzu. Je vhodné, když se navštěvují kulturní nebo kynologické akce, kde člověk získá lepší zkušenosti než z knih. Během kurzu probíhá také dvakrát praktický výcvik na prostějovské střelnici Na Hloučeli, kde se každý seznámí s brokovou střelbou a bezpečnou manipulací se zbraní. Okruhy otázek k závěrečným ústním zkouškám jsou předány všem v průběhu kurzu.

Po ukončení kurzu ústními zkouškami z každého předmětu, výcviku ve střelbě a roční praxi se koná slavnostní předání vysvědčení o složení zkoušky z myslivosti, na jehož základě mohou adepti požádat o vydání loveckého lístku a poté i zbrojního průkazu pro skupinu C.

Vážíme si každého, kdo se přihlásí do tohoto kurzu a úspěšně složí závěrečné zkoušky. Tímto okamžikem se může řadit mezi myslivce, kteří si své vysvědčení opravdu vybojovali a ne “koupili.” Přáli bychom si, aby jejich kroky vedly tím správným směrem a my je potkávali i nadále na akcích, ať už budou kynologické, střelecké nebo jiné. Lektoři jim předali své zkušenosti a znalosti z oborů a teď už jen záleží na nich, jak tyto informace využijí, upotřebí a zavedou do praxe. Dělejte, prosím, vše tak, abyste na sebe mohli být vy sami i nadále hrdí, že tento zelený koníček máte.

Rozvrhy a termíny pro ročník 2021/22

Rozvrhy a termíny pro ročník 2020/21

Rozvrhy a termíny pro ročník 2019/20

Harmonogram a cena kurzu

Kurz pro rok 2022-2023

7.000 Nejsme plátci DPH
  • Zahájení:
  • Běžné přednášky:
  • Praktické zkoušky:
  • Cena zahrnuje: Kurzovné, učebnice, pojištění a členství v ČMMJ
  • Teoretické zkoušky
  • Slavnostní ukončení
Ceník

Obsah kurzu

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie z kurzu

Chcete se příhlásit?

Přesunout se na začátek