Zápisy z jednání

O čem se jednalo

Na základě usnesení z …..  okresní myslivecká rada dohodla, že se bude scházet pravidelně, a to každé první … v měsíci v 1600 hodin.
Zde jsou uveřejněny ZÁPISY A USNESENÍ  Z OMR  – nově zvolené myslivecké rady na okresním mysliveckém sněmu, který se konal dne 10.6.2020.

Přesunout se na začátek