Myslivost

Vše o myslivosti přehledně

Myslivost je charakterizována jako soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Myslivost byla také zapsána v roce 2012 na seznam nehmotného kulturního dědictví.

Myslivecká komise OMS Prostějov pořádá každoročně chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře. Členové komise jsou také v hodnotitelské komisi a tyto trofeje jsou nejprve ohodnoceny dle stanovených hodnotících kritérií, potom jsou vystaveny na této přehlídce. Dále myslivecká komise pořádá odborné semináře a přednášky na témata spjatá s přírodou, chovem a lovem zvěře.

Novinky z myslivosti

Fotogalerie z mysliveckých akcí

Materiály ke stažení

Důležité odkazy

Přesunout se na začátek