Děkujeme našim sponzorům

Naše hlavní aktivity

Podpora mysliveckých sdružení

Hlavním posláním Okresního mysliveckého spolku Prostějov je podpora činnosti, poskytování informací a spoluorganizace jednotlivých mysliveckých sdružení připadajících do oblastní působnosti OMS Prostějov, stejně jako osvětové akce pro širokou veřejnost.

Pomoc při organizaci kulturních, střeleckých a mysliveckých akcí

Nedílnou součástí činnosti OMS Prostějov je organizace akcí, kultivující prostředí české myslivosti, zachování kulturního dědictví a mysliveckých tradic. Toto poslání naplňuje OMS Prostějov spolu-organizováním mnoha tradičních akcí z oblasti kynologie, myslivosti, střelectví a práci s mládeží.

Pořádání odb. školení a seminářů

Prostřednictvím našich odborných komisí, jejich členů a garantů organizujeme a podporujeme organizaci nejrůznějších odborných seminářů a osvětových akcí z oblasti myslivosti, střelectví, ochrany přírody, ekologie, zoologie, stopařství a hodnocení mysliveckých trofejí.

Péče a údržba mysliveckých zařízení

OMS Prostějov podporuje péči o myslivecká zařízení sloužící k péči o zvěř a naši krajinu. Stejně tak převzala péči o areál střelnice "Na Hloučeli", kde se konají tradiční střelecké závody, střelecké tréninky a budova slouží pro účely školení, setkávání s veřejností a konání např. kurzů pro myslivce a myslivecké hospodáře.

OMS Prostějov

Je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty Praha, největší české myslivecké organizace mající téměř 70 000 členů. Má právní subjektivitu a v současné době eviduje přibližně 1028 členů. Organizačně řídí a koordinuje spolkovou mysliveckou činnost na území okresu Prostějov.

0
Mysliveckých spolků
0
Realizovaných akcí
0
členů
0
Odchovaných bažantů
Přesunout se na začátek